Noteikumi

SACENSIBAS.LV portāla lietošanas noteikumi

Pieslēdzoties SIA „NRG STIPRIEM” tīmekļa vietnei WWW.SACENSIBAS.LV, tā apmeklētāji un lietotāji (turpmāk tekstā – Klients) piekrīt un apņemas ievērot šādus noteikumus:


1. Vispārīgie noteikumi
1.1. SIA NRG STIPRIEM ir tiešsaistes reģistrācijas pakalpojumu nodrošinājuma un biļešu iegādes vietnes www.sacensibas.lv (turpmāk tekstā – SACENSIBAS.LV) administrators.
Vienotais reģistrācijas Nr. 40203105338.
Juridiskā adrese Alsungas iela 14a, Rīga, LV-1004, Latvija.

1.2. SACENSIBAS.LV nav pasākumu organizators, kā arī nav organizatora, mākslinieka vai jebkuras citas personas, kas atbildīga par pasākuma saturu, informāciju, kvalitāti vai reklāmu, pārstāvis.
1.3. SACENSIBAS.LV nodarbojas ar pasākumu dalībnieku reģistrācijas pakalpojumiem un pārdod pasākumu biļetes pēc organizatoru pieprasījuma. SACENSIBAS.LV nav tiesīgs noteikt vai mainīt cenas biļetēm un dalībnieku reģistrācijas apliecībām, norises vietas un citus parametrus.
1.4. SACENSIBAS.LV neatgriež apmaksātās dalības maksas, neatpērk pārdotās biļetes un nemaina tās, kā arī nekompensē pazaudētās, nozagtās, bojātās vai iznīcinātās biļetes un dalībnieku reģistrācijas apliecības. Visas ar biļetēm un pasākumu saistītās tiesības un pienākumus nosaka pasākuma organizators, un SACENSIBAS.LV neuzņemas atbildību par šo tiesību un pienākumu saturu vai izpildi.
1.5. Informācija par konkrētā pasākuma organizatoru ir pieejama SACENSIBAS.LV interneta vietnē, kā arī ir norādīta uz reģistrācijas apliecības vai biļetes.


2. Reģistrācija pasākumiem un biļešu iegāde.
2.1. Izvēloties veikt e-reģistrāciju vai saņemt e-biļeti (biļetes veids, kas jāizdrukā pašam), pēc maksājuma veikšanas, atgriežoties pie pārdevēja, biļeti iespējams izdrukāt uzreiz vai saglabāt to. Reģistrācijas apstiprinājums vai e-biļete tiek nosūtīta uz lietotāja uzrādīto e-pastu, arī pēc pieslēgšanās ar Klienta e-pasta adresi un paroli (reģistrētiem lietotājiem) tā ir pieejama lejupielādei SACENSIBAS.LV interneta vietnē.
2.2. Vienā pirkuma reizē viens Klients var iegādāties ne vairāk kā 8 biļetes vai veikt dalības reģistrāciju pasākumam , ja vien pasākuma organizators nav noteicis papildu ierobežojumus. SACENSIBAS.LV ir tiesības pārtraukt Klienta reģistrācijas vai biļešu iegādes procesu, kas pārsniedz pieļaujamo iegādājamo reģistrācijas apliecību vai biļešu skaitu.
2.2. Biļešu cenas vai reģistrācijas maksas, kā arī pieejamo biļešu skaits par attiecīgo cenu var mainīties līdz brīdim, kad tās ir pievienotas Klienta grozam.
2.3. Uz vienu pasākumu vienlaicīgi var būt noteiktas dažādas reģistrācijas maksas vai pieejamas biļetes dažādās cenu kategorijās. Jebkādi speciāli piedāvājumi vai cenas, kuras piedāvā pasākuma organizētāji, un to noteikumi ir norādīti atsevišķi katra pasākuma aprakstā vai pasākuma organizatora mājaslapā.
2.4. Gadījumā, ja pirkums vai reģistrācija ir veikta ar speciālu atlaidi, SACENSIBAS.LV nepārbauda atlaides saņemšanai nepieciešamo noteikumu vai dokumentu esamību. Klienta tiesības izmantot biļeti ar atlaidi tiek pārbaudītas pasākuma norises vietā.
2.5. Apmaksu var veikt ar Swedbank internetbankas starpniecību vai izmantojot VISA vai MasterCard maksājumu kartes (apmaksai ir paredzētas 15 minūtes), vai izvēloties apmaksas veidu – apmaksa pēc rēķina saņemšanas (apmaksa jāveic 3 dienu laikā). Ja Klients nav veicis apmaksu noteiktajos termiņos, darījums nav noticis un Klientam pirkums vai reģistrācija pasākumam jāveic no jauna.
2.6. Reģistrācija pasākumiem vai biļešu tirdzniecība tiek pārtraukta 15 minūtes pirms pasākuma sākuma laika, ja pasākuma organizators nav noteicis citādāk.
2.7. Reģistrācijas veikšana vai biļešu iegāde vietnē SACENSIBAS.LV ir maksas pakalpojums, un vietnes lietošanas maksa tiek pievienota kopējai apmaksas summai.
2.8. Pastāvot aizdomām par biļešu iegādes darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu, SACENSIBAS.LV ir tiesības anulēt jebkuru reģistrāciju vai pirkumu. Par citas personas interneta bankas, maksājumu kartes vai maksājumu kartes datu izmantošanu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

 

3. E-biļete vai e-reģistrācijas apliecība
3.1. E-biļete vai e-reģistrācijas apliecība ir PDF fails, kas Klientam tiek nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi, un jāizdrukā pašam. Pēc maksājuma veikšanas, atgriežoties pie pārdevēja, to iespējams izdrukāt uzreiz vai saglabāt.
3.2. E-biļete vai e-reģistrācijas apliecība ir pieejama lejupielādei SACENSIBAS.LV vietnes Klienta lietotāja sadaļā.

 

4. Pušu atbildība
4.1. SACENSIBAS.LV atbildība
4.1.1. SACENSIBAS.LV nepārbauda Klienta personību, izņemot reģistrēto lietotāju e-pastu un paroli.
4.1.2. SACENSIBAS.LV nav atbildīgs par informāciju, kas tīmekļa vietnē ievietota pēc pasākuma organizatora lūguma vai kuru ievietojuši interneta vietnes apmeklētāji.
4.1.3. SACENSIBAS.LV nav atbildīgs par jebkādu informāciju, kas izvietota citās interneta vietnēs, uz kurām ir atsauce vai saite SACENSIBAS.LV tīmekļa vietnē.
4.1.4. SACENSIBAS.LV nav atbildīgs par e-reģistrācijas apliecību vai e-biļešu apmaiņu un ar tām saistīto maksu atgriešanu gadījumā, ja pasākums ir atcelts, pārcelts vai tā norises vieta ir mainīta. Apmaiņu vai atlīdzināšanu organizē pasākuma organizators. Ja ar pasākuma organizatoru ir noslēgta vienošanās, ka maksu atgriešanu veic SACENSIBAS.LV, Klientam tiek atlīdzināta tikai biļetes nominālā vērtība. Vietnes SACENSIBAS.LV lietošanas maksa, ja tāda bija noteikta biļešu iegādes laikā, netiek atmaksāta.
4.1.5. SACENSIBAS.LV nav atbildīgs par pasākumu, tostarp par tā atcelšanu, reklāmu vai citu informāciju, kā arī par iespējamiem zaudējumiem vai citām prasībām saistībā ar pasākumu. Visas sūdzības par pasākumu, tā saturu, kvalitāti vai reklāmu iesniedzamas pasākuma organizatoram.
4.2. Klienta atbildība
4.2.1. Klients apliecina, ka ir vismaz 18 gadu veca, rīcībspējīga persona.
4.2.2. Klients ir atbildīgs par atbilstošu tīmekļa vietnes SACENSIBAS.LV lietošanu. Klients apņemas neiejaukties tās darbībā un tehniskajos risinājumos. Jebkāda darbība, kas izraisa vai var izraisīt tīmekļa vietnes SACENSIBAS.LV sistēmas pārslodzi vai darbības traucējumus, ir aizliegta. Jebkāds tīmekļa vietnes SACENSIBAS.LV monitorings un iegūtās informācijas, kā arī tā satura kopēšana, reproducēšana, izmantošana vai pārpublicēšana (tostarp biļešu pārdošanai, reklāmai un citām darbībām), ieskaitot atsauces uz SACENSIBAS.LV, ir aizliegta bez iepriekšējas rakstiskas SIA NRG STIPRIEM piekrišanas.
4.2.3. Klients ir atbildīgs par to, lai viņa izmantotā parole nenonāktu trešo personu rīcībā. Klientam ir pienākums nekavējoties informēt SACENSIBAS.LV, ja viņa parole ir nonākusi trešo personu rīcībā.
4.2.4. Klients ir atbildīgs par to, ka pakalpojumu tīmekļa vietnē SACENSIBAS.LV apmaksai tiek izmantota viņam piederoša maksājuma karte.
4.2.5. Klients ir atbildīgs par to, lai e-reģistrācijas apliecības un e-biļetes tiktu uzglabātas atbilstošā vietā. Tieša saules, karstuma vai ķīmisku vielu iedarbība var sabojāt biļetes.
4.2.6. Klients ir atbildīgs par to, lai e-reģistrācijas apliecības un e-biļetes tiktu uzglabātas drošā vietā un netiktu pavairotas. Pasākumā tiek ielaists pirmais e-reģistrācijas apliecības un e-biļetes uzrādītājs.


5. Citi noteikumi
5.1. SACENSIBAS.LV ir tiesīgs apstrādāt Klienta iesniegtos personas datus tādā apmērā, kas nepieciešams reģistrācijas un darījuma nodrošināšanai, kā arī šo noteikumu izpildes uzraudzībai.
5.2. Klients piekrīt uz savu norādīto e-pasta adresi saņemt no SACENSIBAS.LV informatīva rakstura jaunumus.
5.3. Ievērojot Ministru Kabineta noteikumu Nr.207 “Par distances līgumu” 15.11. punktu, Klients pēc pirkuma veikšanas nevar izmantot atteikuma tiesības.
5.4. Ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka no Klients pārkāpj šos noteikumus, viņa pieeja tīmekļa vietnei SACENSIBAS.LV tiek bloķēta, kā arī tiek anulēta Klienta reģistrācija vai biļešu pirkumi pasākumiem.
5.5. Jebkuri strīdi, kas pusēm rodas saistībā ar šiem noteikumiem vai tīmekļa vietnes SACENSIBAS.LV izmantošanu, tiek risināti savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu risina saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

 

Privātuma politika

SIA NRG STIPRIEM ir tiešsaistes reģistrācijas pakalpojumu un biļešu iegādes vietnes www.sacensibas.lv administrators.

Vienotais reģistrācijas Nr. 40203105338.

Juridiskā adrese Alsungas iela 14a, Rīga, LV-1004, Latvija.

Valdes loceklis Māris Liepiņš.

 

SIA NRG STIPRIEM ir izstrādājusi šo Privātuma politiku, lai parādītu mūsu apņemšanos aizsargāt Jūsu personas datus.

Privātuma politikā ir izklāstīta mūsu informācijas vākšanas un izplatīšanas prakse saistībā ar tīmekļa vietni www.sacensibas.lv un citiem pakalpojumiem, ko mēs nodrošinām lietotājiem (turpmāk tekstā kopā saukti “Pakalpojumi”). Mēs neizpaudīsim Jūsu personas datus citām personām, izņemot šajā Privātuma politikā minētajos gadījumos. Izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat tam, ka mēs saskaņā ar savu Privātuma politiku vācam un izmantojam jebkurus personas datus vai citu informāciju, ko jūs sniedzat Pakalpojumu lietošanas laikā. Ja jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, lūdzu, neizmantojiet Pakalpojumus.

Jūsu sniegto personas informāciju Latvijā mēs apstrādāsim tikai saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma jomā.

Izmantojot tīmekļa vietni www.sacensibas.lv, no Jums var tikt prasīta personīga rakstura informācija, tai skaitā informācija, kas ir nepieciešama, lai varētu iegādāties biļetes, reģistrēties pasākumiem, iesniegt jautājumus u.c..

SIA NRG STIPRIEM paziņotie personīgie dati tiks izmantoti ar maksimālu uzmanību un respektu. SIA NRG STIPRIEM izmantos Jūsu personīgos datus, lai izpildītu savas saistības attiecībā uz biļešu iegādi un reģistrāciju veikšanu un apstrādi, maksājumiem, biļešu un reģistrācijas karšu piegādi, kur Jūsu personīgie dati tiks izmantoti sekojošiem nolūkiem: uzskaitei, rēķiniem un auditam, biļešu pārdošanai, reģistrācijas noformēšanai, kredītkaršu un citu norēķinu karšu autorizācijai, drošības pasākumiem, pārvaldes un juridiskiem mērķiem, sistēmas pārbaudēm, vietnes uzturēšanai un paplašināšanai, sakariem ar klientiem u.c. mērķiem.

Trešās puses

Šiem nolūkiem un, pamatojoties uz Jūsu izvēlēto reģistrāciju pasākumam, mums var rasties nepieciešamība nodot Jūsu personīgos datus uzņēmumiem, kas ir iesaistīti Jūsu izvēlētā pasākuma un ar to saistīto pakalpojumu organizēšanā, datu apstrādes firmām, kas strādā mūsu uzdevumā, valsts un varas iestādēm, kredītkaršu maksājuma centriem u.c. organizācijām.

Mārketinga komunikācijas

Lai sniegtu informāciju par piedāvājumiem un pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu Jūs īpaši interesēt, SIA NRG STIPRIEM var izmantot Jūsu personīgos datus mārketinga un sakaru aktivitātēs. Jūs varat jebkurā brīdī atteikties no šo reklāmas sūtījumu saņemšanas.

SIA NRG STIPRIEM nekad nepieļaus Jūsu personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses.

Jūs jebkurā laikā varat izdzēst vai mainīt tīmekļa vietnē www.sacensibas.lv iesniegtos personīgos datus.

Tīmekļa vietnes analīze

Mēs izmantojam Google Analytics programmu, lai analizētu tīmekļa vietnes www.sacensibas.lv apmeklējumu. Izmantojot sīkdatnes, kas tiek glabātas mūsu serveros, Google Analytics apkopo statistisku un citu informāciju par tīmekļa vietniwww.sacensibas.lv. Informāciju, kas tiek apkopota saistībā ar tīmekļa vietniwww.sacensibas.lv, glabā uzņēmums Google. Google privātuma politika pieejama šeit.

Sīkdatnes (cookies)

Sīkdatnes(cookies) ir mazi teksta faili, kurus serveris (piemēram, tas kuru izmanto www.sacensibas.lv) pārraida Jūsu pārlūkprogrammai katru reizi, kad apmeklējat kādu mājas lapu. Tie tiek vai nu saglabāti, vai noraidīti atkarībā no pārlūkprogrammas iestatījumiem.

Saglabātas sīkdatnes ļauj serverim atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot kādu mājas lapu un izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, tie ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Īsumā, sīkdatnes uzlabo lietotāja pieredzi tīmekļa vietnē, ļaujot sistēmai atpazīt apmeklētājus.

Mēs sīkdatnes izmantojam, lai palīdzētu attīstīt mūsu tīmekļa vietni un veidotu to lietotājiem draudzīgu. Tie mums palīdz noteikt un izprast lietotāju vēlmes.

Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai iesakām sīkdatnes saglabāt. Ja vēlaties tās noraidīt, mainiet pārlūkprogrammas iestatījumus.

Drošība

 

Datu pārraides kodēts kanāls nodrošina klienta personisko datu un bankas rekvizītu drošību. Tīmekļa vietne www.sacensibas.lv atrodas uz serveriem, kas ir droši un aprīkoti ar modernām tehnoloģijām.

 

Saites uz citām vietnēm

Lūdzam ievērot, ka šī privātuma politika attiecas tikai uz SIA NRG STIPRIEM tīmekļa vietni www.sacensibas.lv. Par cik mūsu mājas lapā var parādīties saites uz citām tīmekļa vietnēm, iesakām pirms jebkāda veida personīgo datu ievadīšanas iepazīt šo vietņu privātuma politiku.

Mēs nenesam atbildību par citās tīmekļa vietnēs ievadītu personīgo informāciju.

Atjauninājumi un izmaiņas

 

Šī privātuma politika ir spēkā no 2013.gada 15.decembra un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

SACENSIBAS.LV patur tiesības nepublicēt vai, ja pārkāpti lietošanas noteikumi, nepieciešamības gadījumā dzēst ievietotos materiālus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta tīmekļa vietnē www.sacensibas.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas. Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par SIA NRG STIPRIEM privātuma politiku, lūdzu, rakstiet mums uz e-pasta adresi sacensibas@stipriem.lv